Kerala PSC Driver (LDV) Shortlist 2016 Published, Kerala PSC Driver Grade 2 (LDV) Exam result 2016 PSC Driver Exam Result (Category number : 016/2014), Kerala PSC Driver Short